آنا یارپاق | ایمیل | آرشیو

سولدوز خبر

گونئی آزربایجان میللی حركاتی. سولدوز


ناراحتی فاشیستهاى جبهه ملی از انتشار اخبار ملل ایرانی خصوصا آزربایجانی دررسانه های خارجی

ناراحتی فاشیستهاى جبهه ملی از انتشار اخبار ملل ایرانی خصوصا آزربایجانی دررسانه های خارجی

 

اعتراض پان ایرانیستها به بی بی سی و صدای آمریكا نسبت به انتشار اخبار حركت ملی و انعكاس این

خبر در سایت وزارت اطلاعات


 

اعتراض به سیاست های ضد ایرانی صدای امریكا و بی بی سی

بولتن نیوز: این روزها سیاستهای ضد ایرانی و دروغ پردازی و دامن زدن به مسائل تیره های ایرانی توسط صدای آمریكا و بی بی سی تا به آنجا پیشرفته است كه حتی فعالان سیاسی و فرهنگی ساكن در داخل و خارج از كشور را كه برخی از آنها با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران دارای زاویه هستند و با سیاست های كلان امریكا در دشمنی با ملت ایران بعضا همراهی می‌كنند، این ماجرا را برنتابیده و 60 نفر از این افراد را واردار به صدور بیانیه ای شدید اللحن بر ضد  این حركت رسانه های وابسته به امریكا و انگلیس كرده است.  

 

در بیانیه 60 تن از فعالان به اصطلاح سیاسی درون و برون مرزی مطرح شد:

"دروغ پردازی و دامن زدن به مسائل تیره های ایرانی را به شدت محكوم می كنیم"

"هم میهنان"

در شرایطی كه میهن ما در طی سالیان سال همواره مورد تجاوز و دسیسه های بیگانگان بوده شاهد آن هستیم كه این دسیسه ها تمامی نداشته و هر روز در گوشه گوشه ی كشورعزیزمان بیگانگان در حال شكل دادن توطئه ای برای ایجاد چند دستگی و گسستن همبستگی ملی و تاریخی كشورمان ایران هستند. كشوری كه هزاران سال تیره های مختلف ساكن در آن بدون داشتن كوچكترین مشكلی به مسالمت زیسته و همواره بر ایرانی بودن خود افتخار و تاكید نموده اند.

 

اما آن هنگام كه پای غربیان و بیگانگان به این سرزمین باز شد استعمار برای رسیدن به مقاصد شوم خود لحظه ای نیز از دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی در ایران از پای ننشست و هر روز ترفندی نو برای زمینگیر نمودن ایران و ایرانی به كار بست.

 

كه نمونه های درد آور این دسیسه ها را در جدا نمودن 17 شهر قفقاز از ایران و بحرین و قضیه فیروزه در دوران اخیر می توان مشاهده نمود.كه بی لیاقتی زمامداران وقت دركنارتوطئه استعمارگران موجب شد تا ایرانی ترین سرزمین های این مرز و بوم ازمام میهن جدا شوند.

 

روسیه تزاری و شوروی كمونیستی در كنار انگلستان واستعمار نوین آمریكا آنچنان ضربه ای بر پیكره تنومند و یكپارچه میهن زدند كه ایرانیان هیچگاه این جفاهای رفته بر سرزمینشان را از یاد نخواهند برد.

این روزها نیزحقوق بشرابزاری و ملت سازی و دامن زدن به اختلافات قومی سیاست روز دشمنان ایران شده است.

 

تاریخ سازی وترسیم جغرافیای خیالی و به كار بردن اسامی جعلی و حمایت های گسترده مالی و رسانه ای فقط پاره ای ازاقدامات دشمنانه آمریكا وانگلستان دررابطه با ایران در سالهای اخیر بوده است. كه بازوی رسانه ای فارسی زبان آنان صدای آمریكا و بی بی سی، دراین زمینه نقشی اساسی ایفا می كنند.

 

شوربختانه نقش رسانه های به ظاهر مستقلی همچو صدای امریكا و بی بی سی در راستای دامن زدن به اختلافات بین تیره های ایرانی وجعل نام خلیج پارس به شكلی وقیحانه و علنی در ماههای اخیر خود گویای عمق این كینه ورزی و دشمنی با ارزشهای ملی و تمامیت سرزمینی ایرانیان است.

 

صدای امریكادركناربنگاه دروغ پراكنی بی بی سی چندیست دراقدامات دامنه دار خود درجهت اختلاف افكنی بین ایرانیان مبدل به تریبون عده ای از عناصر ضد ایرانی و فاقد هر گونه پایگاه مردمی شده است.

 

دعوت ازعناصر فاقد وجاهت وهویت سیاسی و دروغ پردازی توسط این اشخاص در زمینه حقوق هم میهنان عرب زبان ما وبه كاربردن نام های جعلی درباره استان خوزستان،گواهی است براین دسیسه های هدفمندودامنه داركه نه تنها درراستای كمك به دموكراسی و حقوق بشردرایران نیست بلكه به اشكال گوناگون موجبات پایمال شدن حقوق به حق ایرانیانی است كه سالیان متمادی وظیفه خطیر پاسداری ازمرزهای میهن را برعهده وبرایرانی بودن خودتاكیدداشته اند.واینگونه رفتارهای قوم پرستانه و شوونیسم گونه، جزپراكندن تخم نفرت نتیجه ای دیگر در برنخواهد داشت.

 

و جای بسی افسوس است كه گویندگان و كاركنان این رسانه ها كه به زبان مادری خود یعنی پارسی سخن می گویند فاقد هر گونه حس میهن دوستی و پایبندی به ارزشهای ملی می باشند و خود مبدل به ابزار بیگانگان برای ضربه زدن به منافع كشورشان گشته واز ایرانی بودن جز زبان و شناسنامه ایرانی هیچ ندارند.

 

ما فعالان سیاسی وفرهنگی امضاء كننده ،ضمن محكوم نمودن اقدامات ضد ایرانی صدای امریكا و بی بی سی هشدار می دهیم كه دروغ پردازی و دامن زدن به مسائل قومی درایران آتشی را خواهد افروخت كه هزینه آن بردوش ملت ایران تحمیل شده واز گرمای این آتش خانمان برانداز بیگانگان نیز بی بهره نخواهند بود. چواینكه اگر قرار باشد تمامیت سر زمینی ایران به خطر بیافتد ملت یكپارچه ایران دست روی دست نخواهند گذاشت وبه اثبات تاریخ، هزاران سال است كه این ملت، ایران وایرانیت رابا تمام وجود خویش حفظ نموده وبا توانی دو چندان دربرابراقدامات خانمان براندازایستادگی و سزای دشمنان را به بهترین شكل خواهند داد.اگر چه دشواریها و محدودیت های موجود بر سرمردمانش سایه انداخته اما در بزنگاه پاسداری از میهن و ارزشهای ملی لحظه ای درنگ رابرخود روا نمی دانند.

 

25خرداد ماه 1391 خورشیدی

پاینده ایران

مهندس میترا آبتین(جبهه ملی ایران/ رشت)احمد آریان فرد(جبهه ملی ایران)دكترمه لقا اردلان(جبهه ملی ایران)كمال ارس(جبهه ملی اروپا/آلمان)كاووس ارجمند(جبهه ملی اروپا/سوئد)كورش استكی(جبهه ملی اروپا/هلند)رضاافراخته(فعال سیاسی/وین)مهندس اسماعیل احمدی مجد(جبهه ملی ایران)محمدرضااقتداری(فعال فرهنگی اردبیل)رضاامجدی(فعال سیاسی/مونترال)مهدی الیاسی(روزنامه نگار)سرهنگ بازنشسته مهندس محمداویسی(جبهه ملی ایران)هاشم باروتی(فعال فرهنگی)اسماعیل باقری(فعال فرهنگی/قزوین)محمدرضابنفشه(فعال سیاسی/بوستون آمریكا) تیردادبنكدار(فعال ملی)دیاكو پروازی(فعال ملی كرمانشاه)بیتا پیله چی(فعال سیاسی/بوستون آمریكا)گیتی پورفاضل(وكیل دادگستری)جمال درودی(جبهه ملی ایران)فریبادرودی(جبهه ملی ایران)حسین دلخوش(جبهه ملی ایران/رشت)دكترمحموددهقانی(نویسنده وپژوهشگر/استاددانشگاه سیدنی)مهندس آرش رحمانی(فعال فرهنگی) كوشارضایی(فعال فرهنگی/ قزوین) مهندس اشكان رضوی(جبهه ملی ایران)بهمن زاهدی(فعال سیاسی/ آلمان)دكترشاهین سپنتا(جبهه ملی ایران)مهرداد سیدعسگری(حزب ملت ایران)خسرو سیف(حزب ملت ایران)بابك شایگان(فعال ملی /اهواز)مهندس حسین شاه اویسی(حزب ملت ایران)علی شجاع(جبهه ملی ایران)محمود جعفری (جبهه ملی اروپا/هلند)مریم جعفری(فعال سیاسی/هلند)زهره جعفری(جبهه ملی اروپا/هلند)مهرانه جمشیدی(جبهه ملی ایران/انزلی)مهردادجهانگیری(جبهه ملی اروپا/هلند)مژگان جهانگیری(فعال سیاسی/هلند)دكترعلی حاج قاسمعلی(فعال فرهنگی)جمشیدحشمت پور(فعال سیاسی/آمستردام)كیومرث حصیریان(جبهه ملی اروپا/سوئد)غلامحسین خیر(جبهه ملی ایران)فرامز فهیمی(فعال سیاسی)ضیا ء عبیدی(جبهه ملی اروپا)عقاب علی احمدی(روزنامه نگار)محمدعلی صدر(فعال ملی/ لندن)مهندس مجید ضیایی(جبهه ملی ایران)بهمن فره بخش (جبهه ملی اروپا)ناصركمیلیان(جبهه ملی ایران) شرركنور تبریزی(فعال فرهنگی)دكترحسین مجتهدی(فعال فرهنگی)داریوش مجلسی(فعال سیاسی/هلند)علیرضامحسنی(جبهه ملی اروپا/هلند)میترامیرزازاده(فعال ملی/كانادا)دكترهوشنگ ممتاز(جبهه ملی ایران)یزدان مهر پارسی(فعال مدنی/اصفهان)نویدمیجانی(فعال فرهنگی)نادر نادری فرد(جبهه ملی اروپا/هلند)دكترعلیرضا یگانه(فعال فرهنگی/پاریس)

+ گؤنده ریلیب جمعه 26 خرداد 1391 ساعت 03:42 یازار سولدوز خبر | 0اؤنر

باش منو

بؤلوم لر

وئبلاگ حاقدا


سولدوز خبر موستقیل اولاراق گونئی آزربایجان میللی حركتین خبرلرین یاییر

لوطفا خبر،مقاله،شعر و ... بو بلاگا گؤنده ریب پایلاشین.
سولدوز خبر
sulduzxaber@yahoo.com

آرشیو

یازارلار

باغلانتیلار

امکانات


|

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ haraylar محفوظ می باشد.